مدیر سایت

زندگی در صدف خویش گهر ساختن است///// در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است
دکمه بازگشت به بالا